Til toppen av siden

Dato/klokkeslett: 28 Okt 2020, 21:40

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 7 innlegg ] 

Går Godset konk??
Å, ja!! 17%  17%  [ 4 ]
Å, nei da. Langt i fra!! 9%  9%  [ 2 ]
Nei, Godset klarer seg i 12. time 48%  48%  [ 11 ]
Ingen fare, det er bare Drammens Tidende som har kokt ihop en sak 26%  26%  [ 6 ]
Antall stemmer : 23
Forfatter Melding
 Innleggets emne: Konkurs om 11 dager.....??
InnleggSkrevet: 14 Nov 2003, 09:41 
Avlogget
Brukerens avatar

Registrert: 18 Jun 2003, 23:45
Innlegg: 2384
Bosted: Haslum
Det er svært alvorlig, det som står å lese i Drammens Tidende i dag! Jeg anbefaler ALLE å lese det, særlig de som skriker høyest hver gang en eller annen spiller ikke får ny kontrakt med Godset. Økonomien har mye mer å si enn det enkelte forstår...

http://www.dt.no/apps/pbcs.dll/artikkel ... 40322/1001

Forøvrig ville det være en skjebnens ironi om akkurat Godset blir den første klubben i landet som faktisk går konkurs. Alle klubber som har vært i liknende situasjon tidligere har blitt reddet på målstreken av dumsnille onkler, og det med vesentlig høyere gjeld enn det Godset har.

Men - jeg håper og tror at Rune M. & Co. finner en løsning på dette.


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 14 Nov 2003, 14:19 
Avlogget
Brukerens avatar

Registrert: 19 Jun 2003, 08:26
Innlegg: 3033
Dette ordner seg. Hvis ikke brenner Ullevål og Valhall (om ikke enga ogsågår til helvete sammen med oss).

Jeg tror saken er satt på spissen, som normalt fra dt, men et visst lavor der det selvfølgelig. Men de skaffer sikkerhet for 2mill innen fristen.

_________________
Godset - Seriemester 2013


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 14 Nov 2003, 18:46 
Avlogget

Registrert: 18 Jun 2003, 19:58
Innlegg: 172
Til styret i GU:

Opprett straks en "Redd Godset konto"! Vi greier ikke å skrape sammen millionene, men kanskje nok til at visse bemidlede kremmere her og der kommer i et dårlig lys.

Til styret i SIF:

Håpløst å budsettere med denne store lissom posten for 2003!!!!!!


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 14 Nov 2003, 20:00 
Avlogget

Registrert: 05 Nov 2003, 17:46
Innlegg: 3444
Selvfølgelig KAN DT ha satt saken for sterkt på spissen. Men når avisen direkte siterer vår alles Rune M. og lar ham ha sagt ”Krise”, ja, da tror jeg situasjonen iallfall er svært og dypt vanskelig. Jeg vil heller ikke føle noen lettelse ved å stikke hodet i sanden imens og stole på at situasjonen vil være løst når jeg løfter på nebbet igjen. Så selv om ikke jeg med min lite oppløftende privatøkonomi kan gjøre noe som helst annet enn å produsere masse ord, vil jeg da si følgende som vil forholde seg til at DT’s oppslag skulle gi et korrekt bilde :

Faren for Strømsgodset ser nå altså så alvorlig ut at jeg faktisk ikke rekker fram til å føle noen som helst irritasjon over forskjellsbehandling fra NFF, annet fyller oppmerksomheten helt. For det det dreier seg om, er hvor vidt det over hodet vil være økonomiske støttespillere av forskjellige avskygninger som vil se seg i stand til eller våge YTTERLIGERE å dekke opp for Strømsgodsets fortsatte toppfotballsatsning. Dersom det skjer tidsnok, vil muligens NFF innrømme ny profflisens uten innskrenkninger. Dersom det likevel omsider skjer, men litt sent, må vi derimot kan hende også se i øynene at NFF vil kunne ilegge en poengstraff som gjør det mer vanskelig å oppnå et sterkt sportslig resultat. Det vil følgelig i første instans, altså betraktet fra et nåperspektiv, gjøre potensielle økonomiske støttespillere (tidligere slike i enda større utstrekning enn hittil og/eller nye) enda mindre tilbøyelig til å stille opp, forståelig nok. Dersom det over hodet ikke skjer, så hjelper det lite hvor vidt NFF er helt rettferdig eller ikke i sin håndhevelse av sine regler. Der det å stille opp for øvrig vel vil si å være tilbøyelig til å stille garantier for risikokapital til rådighet for banker som eventuelt er villig til å gi det som for sistnevnte vil være et rent likviditetslån, men neppe for garantistene. Den respekt skal garantistene ha, og den bør vi vise dem.

Slike risikofylte garantier vil i så fall bli gitt ut fra et perspektiv om at Strømsgodset i fortsettelsen langt mer enn i årets sesong vil kunne levere et sportslig produkt som har en økonomisk inntjeningsevne som (som vi skjønner) dekker det løpende utgiftsbehov så vel som det oppsamlede udekkede restbehov fra i år, samt bidrar til å nedbetale det nødvendige litt på den omtalte øvrige gjelden på 2,2 mill. kr.. Alt det henger dels på den systematiske produksjonsevnen av et sportslig produkt som det i fotball alltid vil herske en sportslig usikkerhet omkring nivå og årlige variasjoner for, dels endog i tilfelle ved levert resultat på om det vil ha evne til å trekke et publikum som produserer tilstrekkelige entréinntekter, og som ved sitt nærvær i stort nok antall gjør sponsorproduktet interessant for sponsorer, dels til om det sportslige resultatet leder til plasseringsbaserte TV-bonuser. Det er publikumsantallet selv ved en ganske rimelig sportslig suksess jeg selv er mest nervøs for i tilfelle.

Selv har jeg i min fullstendige ansvarsfrihet i en annen tråd når det gjelder den sportslige biten, gitt uttrykk for :” Jeg ser faktisk ikke årets sesong som noe slag mot SIF’s ambisjoner i det hele tatt, utelukkende som at veien mot gjenreisning av grunnlaget for SIF’s ambisjoner var enda mer krevende enn jeg hadde trodd. Til gjengjeld legges et enda mer omdannet grunnlag enn jeg hadde trodd mulig, og mer enn jeg hadde våget å håpe på”. Derimot uttrykte jeg : ”Så har det kostet ganske meget på kort sikt, jeg tenker herunder på tillit hos publikum.” Men åpenbart har de som har satset mer enn sine inngangs- og reisepenger på Strømsgodset, også tapt tillit. Spørsmålet er om de har noen grunn til å tro på f.eks det synspunktet jeg er blant dem som har gitt uttrykk for.

For gjennom mange år (mindre under dette året) har tilhengere uttrykt ønsket om at Strømsgodset må satse. For eget vedkommende har jeg enkelte ganger før manet til respekt for sportslig og økonomisk risiko i forbindelse med toppfotballsatsning, men likevel f.eks i håp om mulige nye investorer en gang skrevet på et tidligere GU-forum : ”Forutsatt at foreningen i sin balansering mellom butikk og bevegelse, mellom profesjonalitet og innslag av demokrati, makter å finne organisasjonsformer (og mer passive kontrollordninger) og stabilt rekruttere styre og ledelse som hos disse investorer gir tillit til og tilstrekkelig kontroll for at satset risikokapital blir ivaretatt av personer med faglig kompetanse. Samt uten risiko for at for slike valgte og ansatte personer blir ved tap av selvkontroll eller ved ansvarspulverisering midler, fordi de er blitt tilgjengelige, utglidende anvendt i strid med valgte retningslinjer. Da vil forhåpentlig investorer vise interesse for å bære en ikke-hasardiøs relativt oversiktelig og villet risiko for Strømsgodset Idrettsforening utover og i tillegg til det finansielle støttespillere i dag gjør.”

En del økonomiske støttespillere som måtte ha vært med på premisser f.eks á la disse, føler seg kan hende sviktet per i dag. Spørsmålet er i så fall om det har vært p.gr.a ansett hasardiøs opptreden, eller om det rett og slett er baksmellen ved de negative utfall som den samlede sportslige og økonomisk risiko kan frambringe.

Ut fra (hvis dekkende) DT’s oversikt på poster på minus 4,7 mill. kr redusert ved SIF’s tiltak med 1,5 mill. kr til minus 3,2 mill. kr synes det iallfall å framgå at SIF ved spillernes samarbeidsvillighet har handlet ansvarlig m.h.t. å vise nøkternhet ved oppståen av de bristende entreinntekter. (Disse syntes deretter ytterligere å ha falt noe). I tillegg har man introdusert et nytt lønnssystem for fortsettelsen som jeg delvis utenfor dette forumet ut fra manglende info således i min lettvinte avstand til tøffe problemer har stilt meg skeptisk til utslag av, en skepsis SIF’s ledelse i ansvarsfullhet ikke har kunnet se seg råd til å dele om de hadde villet. Hvor vidt det er dristig å legge inn innfrielsen av en uoppgjort fordring i budsjettet, må jeg tilstå at jeg ikke har erfaringsgrunnlag til å være i stand til å bedømme, mens også jeg er temmelig skeptisk til en postering i et budsjett av en formodet kapitalinvestering som skulle ankomme etter hvert. Men hovedsakelig vil jeg likevel tro at det er samspillet mellom en sportslig og økonomisk risiko som nådeløst har frambrakt et utfall som også iallfall foreløpig har undergravd tilliten til den sportslige evnen hos SIF til å frambringe bedre resultater i fortsettelsen.

Spørsmålet for gamle eller nye økonomiske støttespillere vil kunne være hva årets sesong forteller om en eller flere sesonger i fortsettelsen. Det kan det opplagt være svært delte meninger om og forståelser av. Jeg tror uansett oppfatninger at årets sesong må sees i lys av at det er foretatt store endringer i spillemåten. Da antar jeg at
1) store inngrep disponerer for større endringer i sportslig evne enn små inngrep.
2) store inngrep disponerer for større ”overgangskostnader” i sportslig evne enn mindre inngrep.
Så må den enkelte vurdere om årets sesong er resultat av a) framkommende, enten det skulle være foretatt endrende inngrep i spillemåten eller ikke, variasjoner i hvordan den enkelte sesong realiserer et lags resultatpotensiale, b) at SIF’s sportslige nivå er vedvarende ytterligere svekket, eller c) at SIF har betalt en sportslig kostnad (større enn forutsett) ved store inngrep, men at ved mulighet til å fortsette satsningen på kun moderat slanket nivå ligger muligheten for å oppnå LITT, GANSKE eller MEGET bedre nivå innenfor en horisont på neste sesong eller den følgende. (Uten at det har med fortsettelsen å gjøre, tror jeg for min del uansett at større inngrep enn tidligere gjennomført var nødvendig å foreta forut for årets sesong, så valget av større inngrep i spillemåten ikke bør vurderes som et inkompetent foretatt valg. Forutsetninger for den spillemåten SIF alt en stund før hadde startet på å bevege seg bort fra, var endret, opplagt en lett iøynefallende forutsetning især).

Hele veien uttrykt så nøkternt som mulig ut fra at det skulle være tenkelig at gamle og mulige nye økonomiske støttespillere kunne finne på å lese på disse sider, og skrevet med slike lesere i tankene, egentlig henvendt til dem.

Så har jeg gjort som ofte før : Når jeg er bekymret eller frustrert over noe omkring Strømsgodset IF, da skriver jeg et langt og gampetungt innlegg. Jo stivere, desto bedre! (Jeg utfordrer ikke skjebnen ved å stemme !)


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 14 Nov 2003, 21:47 
Avlogget

Registrert: 18 Jun 2003, 19:58
Innlegg: 172
Etter å ha lest papirutgaven av Dt så må jeg jo si at et av spørsmålene man stiller seg er hva i all verden Sparebanken Øst ønsker å oppnå med sin handlemåte i denne saken

Sparebanken Øst presenterer seg som Godset viktigste støttespiller gjennom 70 år eller noe sånt. Det er jo flott, og skulle godtgjøre for evne til langsiktig tenkning! Rart at de da ikke ser at "kunden", tross akutte likvidetsproblemer, jo har tatt helt avgjørende skritt (færre ansatte, nytt lønnssystem) for å tilpasse aktiviteten til lavere framtidig inntjening. Hva kan Sparebanken Øst så oppnå ved å tyne SIF slik de tydligvis gjør, med trussel om nedrykk/konkurs og rasering av et fabelaktig sportslig tilbud til distriktets satsende forballungdom (jf den bemerkelsesferdige framgangen for SIFs Junior Elite).

Det må en spørre seg.

Er målet å sørge for sprotslig nivellering i regionen, slik at "distriktets eneste gjenværende lokalbank" kan slippe å bruke penger på distriktets eneste klubb med vlije og mulighet til å hevde seg på nasjonal toppnivå (med alt det det koster)?


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 16 Nov 2003, 21:48 
Avlogget

Registrert: 05 Nov 2003, 17:46
Innlegg: 3444
(Mine ikke-ajourførte almenpolitiske synspunkter holder jeg utenfor mitt forhold til Strømsgodset IF. Der vil jeg forholde meg til at SIF har et felleskap med økonomiske samarbeidspartnere som også har legitime interesser, og der et slikt felleskap kan ha samtidig felles og motstridende interesser.)

1) Det er vel litt prekært at en hederskront økonomisk støttespiller for Strømsgodset IF skal plasseres i offentlig diskreditt i kraft av at den omsider føler å måtte sette foten ned. Spesielt er nok det tilfelle når det dreier seg om en bank som til de grader er allsidig avhengig av sitt renommé i publikums øyne. Selv om en oppbakning bak Strømsgodset i foreningens i øyeblikket utsatte stilling vis a vis banken må oppleves kjærkomment av SIF’s trengte ledelse, er det trolig også i SIF’s interesser at Sparebanken Øst ikke oppnår negativ PR p.gr.a dens akkurat nå kompliserte forhold til SIF. Desto mer som det er et langvarig forhold tilbake til en av bankens forgjengere, Skoger Sparebank.

Vi må nok innse at for økonomiske støttespillere til et fotballag oppleves støttebehovet som et bunnløst sluk. En fotballklubb har en utrolig evne til gradvis i løpet av få måneder å oppfatte den i hvert utgangspunkt ekstraordinære støtten som skal underbygge satsingen i en enkeltstående sesong som i stedet ganske snart det normale satsingsnivået i fortsettelsen. Der støttespilleren derimot skulle kunne forvente at en følgende sesong etter ekstraordinær støtte skulle støttebehovet være tilsvarende litt mindre enn det som hadde vært normalt før for sesongen etter (slik at gjennomsnittet ble som det tidligere normale), eller neste sesong iallfall ikke ble mer enn det som før var normalt, så mistenker jeg at støttespilleren ikke opplever det slik. Snart heller opplever det som at den ekstraordinære støtten i en sesong tenderer til en total ressursbruk som fotballklubben da raskt har tilvennet seg som sin nye normalsituasjon. Så er det i forhold til denne situasjonen stadig identifiserte nye sportslige behov for en fotballklubb som trenger til finansiell oppdekning, der jeg tipper at den økonomiske støttespilleren som bidrar til den aller ferskeste utvidelsen, oppnår spesiell positiv oppmerksomhet fra fotballklubbens side. Som mulig beskrivelse av nåtiden må riktignok dette mer dreie seg om unnslippelse av nedskjæringer enn stadig kostnadsutvidelse, slik den økonomiske knappheten for lengst har gjort sitt inntog i norsk fotball.

Dersom foregående tilnærmet også skulle ha noe for seg i hvordan Strømsgodsets økonomiske støttespillere skulle oppleve sitt forhold til SIF Toppfotball og SF ASA, gir kan hende det et bakteppe for hvorfor Sparebanken Øst er betenkte på, i tillegg til den sponsing banken gir kan hende mindre ut fra profitthensyn enn ut fra dens rolle som lokal samfunnsinstitusjon, også å skulle yte et benevnt likviditetslån til løpende drift med diskutabel risiko for mislighold. Der føler trolig banken som via sin sponsing ønsker å bidra til normal og forsvarlig sportslig drift og vil anerkjennes for det, en dobbel utsatthet som mulig lånegiver. For det første er det direkte faren for å bli påført et stort økonomisk tap og i uberegnelig omfang, enten nokså umiddelbart i den kommende sesong eller i en senere sesong ut fra den lånende fotballklubbens tilvenning til sitt nye, ikke fullt realiserte slankede utgiftsnivå.. For det annet har en bank flere lånekunder og vil være utsatt for at lempelighet overfor en forbindelse vil kunne bli påberopt av andre også, enten disse har beslektede formål, eller er helt forskjellige.

Jeg tror vi må erkjenne at en bank vil forholde seg noe a la dette, og at vi må anerkjenne det som rimelig ut fra bankens synspunkt. Sparebanken Øst ønsker altså ut fra sin rolle som regional bank, dvs. som lokal samfunnsinstitusjon, å bedrive sponsing av den lokale idretten og herunder i forlengelse av en av denne bankens forgjengere, Skoger Sparebank, å støtte i henhold til det rådende konseptet SIF som merkevare for Drammen by. Men i sin långivning vil banken profesjonelt forholde seg også til SIF som en alminnelig lånekunde. Alt dette som altså bankens representant har uttrykt i DT.

2) Spørsmålet er imidlertid så hva som da kan sies i forhold til dette. Det gir RNy en viktig perspektivsetting av, etter mitt syn. Der setter han et spesielt søkelys på noe av det jeg skrev tidligere, men i en annerledes svært klargjørende formulering ved å si om SIF toppfotball ”…. tross akutte likvidetsproblemer, jo har tatt helt avgjørende skritt (færre ansatte, nytt lønnssystem) for å tilpasse aktiviteten til lavere framtidig inntjening.” Slike hensyn tar da typisk finansinstitusjoner overfor bedriftskunder (og personkunder) med midlertidig eller vedvarende svekket betalingsevne. Desto større grunn skulle det være til det dersom det skulle foreligge et potensiale hos en bedriftskunde for et til og med sterkt bedret resultat innenfor dennes aktivitetsområde dersom den ikke beskjæres for sterkt i sitt ressursgrunnlag. (Det gjør for øvrig viktig en sportslig bedømmelse av sesongen 2003, og hvordan det som skjedde da, skal fortolkes) .

Jeg vil så sette nevnte synspunkt i forhold til uttalelser fra adm. dir Trond Tostrup til DT. Der vektlegger han at SIF bør lære av DHK. Jeg vet tilnærmet intet om håndball. Jeg mistenker likevel sterkt (uten å si noe som helst om det usammenlignbare nivået) at konkurransen mellom lagene er skarpere i herrefotballen, i den forstand at et ut fra plassiffer middels lag tåler mindre svekkelse med tanke på å bli et nedrykkstruet lag. Derfor vet jeg ikke om vanskelig organiserbar deltagelse fra spillere i daglig ledelse er verdt å etterligne for spillere som alt har påtatt seg lønnskutt og gått inn på en semiprofesjonisme. Man kan dessuten lure på hvor vidt Strømsgodset, med henblikk på et for 1. divisjon sikkert nedrykksstrids unngående sportslig nivå, har økonomisk så meget mer å gå på av slanketiltak ut over det jeg leser. Nemlig at Strømsgodsets ledelse har laget et alternativt budsjett nedskåret til 13-14 mill. kr basert på at Strømsgodset fortsetter fire sesonger i 1. divisjon. Disse må Sparebanken Øst ha blitt gjort kjent med. Men henvisningen til DHK later til å vise at banken har stor tro på at en durabelig økonomisk hestekur (utover det alt foretatte og utover det planlagte budsjettalternativ ) skal bevirke at SIF på en antatt sunn måte både løser sin økonomiske situasjon, herunder i første instans får fornyet sin profflisens, og i neste sesong forsvarer sin 1.divisjonskontrakt. (Om andre lag klarer seg med mindre budsjetter også enn dette, er den forskjell på å bygge opp et lag fra lavere budsjetter og det å nedbygge et eksisterende lag under nedstripping av budsjetter.)

Jeg sitter ikke på noen info om hva Strømsgodset kunne få til av ytterligere hestekur, jeg vet ikke engang hva de innskårne budsjettene bebuder. (Jeg vet ikke om jeg til og med ville kunne kyndig lese et slikt budsjett.) Jeg kan rimeligvis heller ikke si noe videre sikkert om hva som ville bli det sportslige resultat av den hestekur som Tostrup har kullsviertro på. Men min antagelse er at nedrykk til 2. divisjon ville være et svært sannsynlig sportslig resultat om slike tunge nedskjæringer skulle bli til, kanskje dessuten underveis forbundet med minuspoeng idømt av NFF etter en sent innvilget fornyet profflisens etter en tidkrevende slik prosess. Eller profflisens kan uansett bli nektet, og umiddelbart nedrykk til 2. divisjon blir følgen.

Jeg har forståelse for at økonomiske støttespillere med svekket tillit er skeptisk til Strømsgodsets evne (ved risikabel nødhjelpspreget likviditet innvilget) til å bidra sportslig til den nødvendige økonomiske inntjening i fortsettelsen under et tilbakeslagsutslitt Drammenspublikums usikre gunst. Men da står de hver for seg og samlet overfor en sannsynlig utsikt til enten a) alternativet å finne løsninger og dele risiko mellom seg i avhjelpningen av Strømsgodsets trengte ledelse, eller b) se i øynene at forut for sesongen 2004 eller som et resultat av sesongen 2004 vil Strømsgodset bli et 2.divisjonslag. Da vil i varierende grad spillere (mange) trolig umiddelbart gå eller (enkelte) gi Strømsgodset en sesong i forsøk på å spille laget rett opp igjen. De ville på langt nær kunne opprettholde allerede beskårne lønninger. Et bedre vant og utmattet publikum vil i stor utstrekning bli borte, og sponsorinntekter vil dermed rimeligvis stupe. Strømsgodsets evne til å betjene sin gjeld på 2,2 mill kr vil bli sterkt anfektet. Hvor meget av årets underskudd som underveis vil bli konvertert til en enda tyngre betjenbar gjeld, vet jeg heller ikke. Dermed blir det spørsmål om hvor meget av denne som vil maktes tilbakebetalt, helt eller delvis.

Min antagelse blir derfor at utover det nedskårne budsjettet Strømsgodsets ledelse har utarbeidet, er det ytterst vanskelig å stramme videre inn, uten at en evne til å fortsette i 1.divisjon blir et fortvilet sportslig sjansespill. Så dersom hensikten med en streng linje overfor Strømsgodset først og fremst er den økonomiske hestekurens pedagogiske lærestykke om moderat ressursbruk og tilhørende renselse, vil jeg tro at man forregner seg. Men er det utelukkende en forståelig ansvarlig og skeptisk økonomisk vurdering som ligger bak, så er det vanskelig å fortenke de økonomiske støttespillerne i dette. Men da står formodentlig valget mellom
1) å imøtese Strømsgodsets mer langvarige og tenkelig varige endeligt som lag i to øverste divisjoner idet det, min antagelse, ikke er stort mer å gå på – med mulig regelrett konkurs som overhengende fare og begrenset tilbakebetaling av tidligere gjeld på 2,2 mill. kr pluss gjeldsomdannede deler av årets underskudd
2) å møte sammen og finne ut hvordan årets sportslige resultat kan fortolkes i forhold til et potensiale for en fortsettelse for ett, to og fire år under bl.a det budsjettalternativ som er planlagt av Strømsgodsets ledelse. Vurdere hvordan byrdene eventuelt kunne fordeles og eventuelt kunne reduseres.

3) Herunder : Et punkt som meget vel for lengst kan være blitt påtenkt og vurdert, uten positivt resultat, er den uoppgjorte fordringen på Stefan Gislasson, så det følgende kan muligens bare være snikksnakk. Nå er det sikkert meget fornuftig å si om de UEFA-baserte likviditetskrav som pålegges klubbene med sikte på å oppnå forsvarlig drift. Men man ser at klubber oppnår dispensasjon på anleggssiden ved spill i øverste to divisjoner. Dersom alt er kurant ved det krav som Strømsgodset har på Grazer AK, som jeg har lest hevdet, skulle ikke et tilsvarende beløp (eller en høy prosentandel av det ) kunne aksepteres til fratrekk i det likviditetskrav Strømsgodset skal kunne leve opp til ? Like meget som klubber får dispensasjon på anleggskrav, Strømsgodset som kan spille på den beste potensielle 2.divisjonsarenaen i Norge ! Eller enda verre: Drammen som kan komme til å stå med et svært ekstragevant stadium uten noen fotballklubb i de tre øverste divisjoner, kun med sjeldne U-21 landskamper å by på, samt som treningsbane for A-landslaget.
(Gadd vite om moderniseringen av Marienlyst i sin finansiering for noen part har noen innvirkning fra de entréinntekter som blir produsert på stadion ? I tilfelle hører for øvrig slikt med til den kjølige vurdering under den ellers i og for seg høyst forståelige oppgivelsen av tilbøyeligheten til å avhjelpe Strømsgodsets trengte ledelse.)
Ja, kunne man i verste fall selge fordringen på Grazer AK, dersom man fikk en tilstrekkelig høy prosent, til den slags type gjeldsinndrivningsvirksomheter som er noe av det jeg liker aller minst i vår type samfunn?.

4) Alt jeg har skrevet i to langtekkelige replikker, er, selv hvor det kan tolkes som inneholdende kritikk av SIF’s ledelse, ikke ment som en generelt rettet kritikk, men kun som forsøk på å kommunisere respektfullt med den skeptiske fornuft på dens premisser. Om da noen som står for denne, leser her. For jeg har jo håpet på den ikke-hasardiøse, kompetent kontrollerte risikosatsing, om man virkelig så seg i stand til den og mestret den på ryddig måte, slik jeg før sesong under tidens knapphetsbetingelser tolket det jeg på avstand syntes å se som nettopp dette. (Med unntak av den tidligere omtalte eiendommelighet som jeg ikke visste så mye om,) Når utfallet i sesong nr.1 ble tungt, så er det spørsmålet om en klarer å fullføre mesteparten av ingrediensene i den igangsatte prosessen og kan sportslig høste i sesong nr 2 eller 3, eller tvinges til å avbryte, kanskje sågar foreta den endelige exit.


Topp
 Profil  
 
 Innleggets emne:
InnleggSkrevet: 16 Nov 2003, 21:55 
Avlogget

Registrert: 16 Nov 2003, 14:19
Innlegg: 5
man får da håpe på at det blir en løsning men at samtidig ledelsen har lært noe.


Topp
 Profil  
 
Vis innlegg fra forrige:  Sorter etter  
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 7 innlegg ] 

Tidssone UTC + 1 time [ DST ]


Hvem er i forumet

Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 5 gjester


Du kan ikke opprette nye emner i dette forumet
Du kan ikke skrive innlegg i dette forumet
Du kan ikke redigere dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp vedlegg til dette forumet

Søk etter:
Gå til forum:  
cron

Topp

GodsetUnionen © 2006-20 | Webpublisering og webdesign i Drammen