GodsetUnionen
http://forum.godsetunionen.com/

Jostein Flo!
http://forum.godsetunionen.com/viewtopic.php?f=1&t=3691
Side 15 av 16

Forfatter:  eple [ 03 Okt 2014, 08:29 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Jostein Flo, 50 år i dag!!

Vi gratulerer.

Takk for at du er den du er, makan til kar da gitt!!!

Les forøvrig flotte og fortjente ord fra Rune Marthinsen:

http://www.godset.no/news/article/1aa5x ... n-flo---50

Forfatter:  Independiente [ 03 Okt 2014, 09:41 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Stor Strømsgodset-spiller og nok enda større Strømsgodset-leder!

En leder som har vært i stand til å skape Kontinuitet og til og med en periodisering av denne kontinuiteten som nettopp derfor gjør at den fortsetter ved de store skilleveiene for kontinuiteten, med deres i øyeblikket vanskelig overskuelige valg! Hvordan gjenskape og nyskape det som fornyer og viderefører den ønskede engang skapte innretning som det så langt råd er, søkes kontinuitet for?

Attpåtil kontinuitet for slike attraktive fotballideer!

Der er vi benådet med å ha Jostein til å foreta de store valgene og essensielt inngå i teamet som treffer de mange involverte mindre valgene.

Hvilken stor opplevelsesreise vi har blitt og stadig blir invitert med på! Større fordi det ikke handler om enkeltstående sesonger, men en vedvarende klubbmodell. En kilde til umåtelig glede og stolthet!

Gratulerer med jubileumsdagen, Jostein!
Etterpå tilføyd det sentrale enkeltordet: Takk!

Forfatter:  MrBlue2 [ 16 Jan 2016, 00:46 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Er det du Jostein?

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/politiet-jakter-stor-sint-elg-i-oslo/a/23597329/

Forfatter:  stmarys [ 01 Feb 2016, 16:46 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Noen som husker hva Flo sa om Pep på Heia Fotball? Pep er nå bekreftet som City manager. Tydelig at Flo vet hva han snakker om;-)

Forfatter:  Independiente [ 13 Feb 2016, 19:46 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

De som motsatt meg har DT+, kan jo kommentere om de synes Jostein gir uttrykk for bemerkelsesverdige synspunkter. Jeg har heller ikke fått med meg om godsetunionen.com har hatt det intervjuet med Jostein som man oppfordret om å levere spørsmål til.

Forfatter:  TTM1987 [ 13 Feb 2016, 22:50 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Independiente skrev:
De som motsatt meg har DT+, kan jo kommentere om de synes Jostein gir uttrykk for bemerkelsesverdige synspunkter. Jeg har heller ikke fått med meg om godsetunionen.com har hatt det intervjuet med Jostein som man oppfordret om å levere spørsmål til.


Intervjuet med Jostein kommer tidlig neste uke.

Forfatter:  MrBlue2 [ 26 Mai 2017, 12:39 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Godset-Flo sykmeldt i 14 dager etter internkamp
Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo pådro seg en kraftig muskelavrivning i en internkamp. Godset-toppen er sykmeldt i to uker.

– Rent operativt blir jeg borte fra jobben et par uker grunnet opptrening, men jeg vil selvsagt ha daglig kontakt med klubbledelsen og trenerteamet per telefon, sier sportssjefen.

Det var i en internkamp mellom administrasjonen og støtteapparatet i Strømsgodset at uhellet var ute for den tidligere landslagsspilleren.

(NTB)

Forfatter:  MrBlue2 [ 14 Jun 2017, 12:58 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Flo er tilbake på jobb etter sykmelding.... hadde vel vært interessant og viktig med ett intervju :?:

Forfatter:  MrBlue2 [ 15 Jun 2017, 09:26 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

....og der kom ett etterlengtet intervju, men dessverre på DT+

Flo er energisk og slår bl.a i bordet med knyttet neve :wink:

Bra lesning men det mangler detaljer i handlingene som må skje!

Vi vet jo alle at "ting må snus" men hva skal/kan/bør gjøres?

BP er inne med fokus på energi og humør (på treningene)

sitat fra Flo:

"– Både vi ledere, trenerne og spillerne må vise at vi har hår på brystet. Vi må gå foran, tåle trøkket og snu dette."

OK det Flo men hva må endres? Hva kan gjøres for å finne hva som skal til for å "snu dette"?


......det er forresten svært umoderne med kroppshår... :oops:

https://www.dt.no/sport/godset/drammen/flo-om-motgangen-ma-vise-at-vi-har-har-pa-brystet/s/5-57-657286

Forfatter:  Independiente [ 01 Jul 2017, 19:04 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Ettersom undertegnede er en av feigingene som lettvint kritiserer bak et tastatur, omtalt av Jostein Flo på nettversjonen av VG, skal jeg hermed nedlegge min virksomhet som innsender her på forumet. Værsågod!

Skrevet i pausen borte mot LSK, der heller ikke jeg har vært taus. Neste hjemmekamp er jeg utenlands. Jeg kan ikke garantere at jeg fortsetter å heie i samme grad, uansett hva!

Takk for tidligere år, Jostein!

Forfatter:  Independiente [ 08 Jun 2018, 10:07 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Når nå Jostein Flo later til å mene at spillerne bør se mer kritisk på seg selv, så kunne en mene at han også selv bør praktisere dette!

Meget senere lagt til: For man ville forvente at en sportssjef ville være tilbøyelig til og evne å legge til grunn at spilleres opptredener er en kombinasjon av individuell prestasjon og kollektiv funksjonsevne istedenfor kun det første. Det sistnevnte henger nært sammen med hvor godt et lags spillemåte fungerer. Da synes det å være en relativt påfallende kontrast mellom første halvdel av 2017 og 2018-sesonger på den ene side og annen halvdel av 2017-sesongen på den annen side. Ingen refleksjon over sånt synes å være foretatt av sportssjefen. Det skulle være rimelig i tillegg å innse at noen plasser / roller i et lag er enda mer sårbare enn andre overfor det kollektive momentet.

Og når Jostein Flo snakker om spilleres evne til å tåle press her kontra som proff i utlandet, kan han se på tilsvarende her for stillinger som sportssjef. Hvor så eller hører man om en manager i utlandet bære seg i pressen (kfr 1. juli 2017) om feiginger som lettvint klager bak (eller foran) et tastatur? Som han selv sier, enda presset er større der. Hvem er det da som skal snakke om å tåle press?

Forfatter:  Independiente [ 09 Okt 2018, 00:29 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

OK, jeg får kommentere intervjuet med Jostein Flo allikevel, til tross for å ha skrevet at jeg ville avstå. Dette ettersom flere andre gjør annetsteds. Men jeg vil forsøke å gjøre det mer avdempet og mer konstruktivt enn forestillinger jeg har gjort meg.

Et bedre svar ville ha vært ( enten det [meget senere tydeliggjøring: det nedenfor omtalte utviklingsavvik] skjedde på hans eget initiativ, eller på noe eierne med , tross alt, begrenset forståelse av fotball, om de kan meget annet, brakte Jostein med hans status til å stå i spissen for og gå god for, noe som sistnevnte er min antagelse) :

Klubben nærmet seg, også etter Godset-Deilas avgang som trener, selv da et toppnivå i norsk fotball i så stor grad med sin driftsmodell og forretningsidé via en spillerutviklings- og spillervidereutviklingsstrategi, likevel uten helt å nå opp dit, at man mistet hodet i det øyeblikk framgangen stoppet midlertidig opp. Alsepterte ikke en slik mindre tilbakegang og forlot i realiteten modellen som hadde gitt en kontrollerbar strategi for relativ stor sportslig suksess over flere av årene i en tidsperiode med virkemidler som klubben behersket. Foretok et utviklingsavvik. Ansatte en anerkjent ekstern trener som likevel sto i et misforhold til tidligere operasjonsmåte for klubben. Det kunne i og for seg ha gitt en viss suksess, men med sportslig og økonomisk risiko, og betydde å forlate det klubben behersket. Representerte dermed dette utviklingsavviket . Suksessen ble begrenset og kun midlertidig før ny tilbakegang.

En nødvendig korreksjon omsider tilbake i retning den forlatte driftsmodellen og forretningsideen representerer også en omstilling til endrede spillideer, noe som gir et problem med misforhold mellom gjeninntatte spillideer og nedarvet spillerstalls typesammensetning etter alle endringer. Da er det at klubben må tilstå overfor sine sponsorer og støttespillere at man inntil videre ikke klarer å prestere i forhold til det finansielle ressursgrunnlaget man hadde vokst opp til å kunne ha ut fra tidligere sportslige prestasjoner mens ressursene var knappere. I øyeblikket har man ut fra utviklingsavvikets kostnader brakt seg selv inn i en tøff bunnstrid. Utfallet av den vil avgjøre om utvikling etter den gjeninntatte strategien kan foretas i Eliteserien eller må finne sted i divisjonen under. Strømsgodset må derfor be omgivelsene om mulig å se i forståelse på at klubben blir brakt til å ta steg tilbake sportslig og økonomisk før man igjen kan bevege seg framover etter en versjon av tidligere ideer, i erkjennelse om at utviklingsavviket har kostet. Klubben håper på at sponsorene i en viss utstrekning vil være med på denne snuoperasjonen tilbake til en operasjonsmåte for klubben som dessuten også har en verdi utover de plasseringer som etter hvert kan nås fra da av at man kan få til større harmoni mellom spillideer og typesammensetning i spillerstallen.

Om meget i en mellomperiode dermed er forspilt, så har en høstet en lærdom som vil kunne være retningsgivende for en fortsettelse, der man bedre vil kunne ivareta de økonomiske midler man blir tilført, og praktisere med virkemidler en bedre behersker. Men først må en gjennom en tøff bunnstrid som bestemmer hvorfra man igjen kan bevege seg framover.

Meget senere edit: Tilføyelse av en tydeliggjøring i hakeparantes.

Forfatter:  Bromfe [ 15 Okt 2018, 17:21 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Independiente skrev:
OK, jeg får kommentere intervjuet med Jostein Flo allikevel, til tross for å ha skrevet at jeg ville avstå. Dette ettersom flere andre gjør annetsteds. Men jeg vil forsøke å gjøre det mer avdempet og mer konstruktivt enn forestillinger jeg har gjort meg.


Velger bare å ta med innledningen som sitat, men må si jeg er veldig enig innholdet i det du skriver. Vet med meg selv at om jeg skulle gi et mer utfyllende svar her, så ville det nok vært med enda mer kritikk. Og velger derfor å ikke gi et mer utfyllende svar

Forfatter:  Independiente [ 05 Nov 2018, 00:02 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Det hevdes av en innsender på vgd at Jostein Flo før kampen mot VIF skal ha forsøkt å fjerne BP som hovedtrener, men at BP avslo. Før disse senere årene ville jeg ikke ha gjengitt et slikt rykte uten at det var bekreftet på annet hold. Så mye rart har imidlertid skjedd de siste årene i Jostein Flos regi, enten han måtte ha handlet på eget initiativ eller har utført visse andres oppdrag, at jeg ikke venter til det bekreftes på annet hold, men straks gjengir det.

Uten at det har noen videre betydning for andre enn meg selv: Jeg skal begrense meg til å si at finner denne fjerningen likevel sted, så er dette den siste sesongen som jeg ser Strømsgodset fra tribunen.

Annet skal jeg avholde meg fra å si noe om inntil ryktet bekreftes eller avkreftes.

Forfatter:  Independiente [ 28 Sep 2019, 18:11 ]
Innleggets emne:  Re: Jostein Flo!

Som en som også selv i de seneste årene, fullstendig motsatt til forut, har hatt negativ respons til en god del fra Jostein Flo som sportssjef, men i det øyeblikk en da ennå ukjent Henrik Pedersen ble forespeilet, uttrykte sterkt ønske og forhåpning om at Jostein skulle gjenskape seg selv som den han var overfor en trener som grunnla det flotteste av det moderne Strømsgodset, jeg leser nå fra en velinformert innsender på VGD slik at at man tolke det at nettopp det skal ha funnet sted!

Henrik Pedersen svært mye til ære, men slett ikke minst Jostein Flo selv til ære! Sterkt gledet ved det!

Side 15 av 16 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/