GodsetUnionen
http://forum.godsetunionen.com/

Holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotball
http://forum.godsetunionen.com/viewtopic.php?f=4&t=5788
Side 1 av 1

Forfatter:  Independiente [ 18 Jan 2016, 15:53 ]
Innleggets emne:  Holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotball

Varslet for flere måneder siden
http://www.aftenposten.no/100Sport/fotb ... 7619_1.snd
bestående av flere elementer som velkjent er for mange.

Herunder en av meg uønsket reduksjon av antall lag. Dessuten en overgang til sluttspill etter en grunnserie. Det siste er det mest prekære.

Jeg sikter ikke mot en argumentasjon mot i denne omgang. Sånt har vært diskutert andre steder. Det later til at mange av de som er opptatt av norsk fotball, er mot. Det er også jeg.

Jeg vil her og nå kun signalisere hvordan jeg ut fra mine holdninger og følelser ganske sikkert kommer til forholde meg om dette skulle bli til. Noen vil slutte å følge med. Andre vil være mot, men fortsette å følge med.

[Tillagt parantes etterpå av det glemt skrevne: Da ville jeg fortsette å kjøpe sesongbillett for hele sesongen. Men jeg ville ikke benytte den for mer en del av sesongen. Jeg ønsker imidlertid på ingen måte økonomisk å ramme klubb.] Jeg ville følge grunnserien som før. Da kom jeg til å avslutte seriefotballen for sesongen både som pasjonert tilskuer og som iakttager . Ellers ville jeg trolig følge cupfotballen også et slikt stadium av sesongen og meget sannsynlig se noe av Europa-orienterte kamper, til tross for at sistnevnte ville bli bestemt ut fra det sluttspillet jeg er mot.

Ikke vet jeg heller om min interesse for A-lagsfotball i det hele er noe jeg med tiden etter hvert vil ha like sterkt om forslaget om sluttspill trumfes gjennom. Ved konflikt med andre av mine interesser vil gradvis eller til og med mer brått andre motivasjoner vinne mer enn de inntil i dag har gjort.

Hvorfor gir jeg uttrykk for en slik negativitet? Svaret er enkelt: Å være med på også her å reise en opinion mot forslaget.

Det bør dessuten settes en stopper for de personer som stadig reiser disse typer forslag.

Edit: Jeg har fjernet eiendomspronomenet "min" fra tittelen, for at ikke noen skal føle seg utelukket fra å uttrykke sitt eget synspunkt.

Forfatter:  Independiente [ 19 Jan 2016, 19:50 ]
Innleggets emne:  Re: Min holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotba

http://www.aftenposten.no/100Sport/fotb ... 4881_1.snd

Så man ønsker i realiteten slike endringer fortsatt, men vil gå mer gradvis fram.

Når i følge linken Vålerenga, Rosenborg, Molde og Viking var klubber som ønsket færre lag, så betyr det at disse klubbene ønsket
a) motsatt myten, ikke å øke, men å svekke den sportslige konkurransen i Tippeligaen. Det de ønsker, er som Erik Hamren åpent innrømmet, å konsentrere flere av de beste spillerne i færre klubber. Man kan tenke seg hvilke.
Dessuten søker disse klubbene som en alternativ til en sportslig konkurranse, der for dem perifere klubber uønsket blander seg inn, at istedenfor en sportslig konkurranse som de vil ha dempet, så vil de at
b) konkurransen i snarere skal gå på evne og vilje til å ta økonomisk risiko som de fleste klubber ikke kan i samme grad. [Etterpå tillagt parantes: Altså på finansiell kapital.]

For dermed kan toppklubbene mer stabilt og stadig bestå av en del store klubber som noen av dem for tiden ikke hevder seg så godt som de kunne ønske. Så kan de omsider dyrke myten om at det er de som ønsker forsterket konkurranse, mens det de egentlig ønsker, er et oligopol, der de samme klubbene stadig er med, uansett hvor dårlig de måtte drive. Nå synes det til dels, men da vil det i mye mindre grad det.

Med den eksisterende motviljen mot forslagene vil de nøye seg med å mure igjen mulighetene for nye klubber til å komme opp nedenfra. På den måten vil de også gradvis pulverisere muligheten for at motstanden mot nye endringer i seriesystemet på sikt vil bestå.

Uansett at Strømsgodset har oppsamlet kapital, men hentet på helt andre forutsetninger enn disse klubbene, anser jeg at vår klubb bør alliere seg med de klubbene som står for en fortsatt sportslig konkurranse i Tippeligaen, og gå imot en kapitalkonkurranse. Når de nevnte klubbene vil redusere nedrykksprosenten i 1. divisjon, som isolert kan være høy, så gjør de det gjennom et divisjonsforslag som vil sementere et hierarki av klubber. Dessuten vil de gjøre det mer vrient for flere klubber å utvikle talenter i TL, noe de øyensynlig ser som en oppgave for klubber på nest høyeste nivået som verken skal komme opp eller ned. For disse vil gjennomgående ikke ha råd til å være med i en mer kapitalintensiv konkurranse i TL, men vil på den annen side bli betalt for sin talentutvikling for de kapitalsterke klubbene i TL og vil således forsøkes brakt til å berge sin plass på nest høyeste nivå derved. Slik vil visse store klubber etablere hierarkier og spille sine innbyrdes kamper og med tiden også oppnå å gjøre det i økt utstrekning i et sluttspill.

[Etterpå tilføyd parantes: Da hadde jeg ikke engang lagt merke til forslaget på kort sikt for opprykksregler til TL. Ment for å skape misnøye med kamper som ikke vil bety noe? Uvergelig begynner en å tenke konspirativt med slike forslagsstillere.]

Men nå vil de altså gå mer gradvis fram. For øyeblikket ved å gjøre veien nedenfra mer vrien. Samt meget trolig ved at medieavtaler gir ekstra andeler til en del nedarvede store klubber, istedenfor etter plassering.

Det gjelder å fortsette å markere front mot en slik mer gradvis manipulativ strategi.

Forfatter:  Independiente [ 28 Feb 2016, 15:40 ]
Innleggets emne:  Re: Holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotball

En overskrift i DT+ viser at en av SIF-trenerne er mot vedtatte endringer i seriesystemet. Uten DT+ vet jeg ikke hva denne kritikken går ut på, og kan derfor ikke kommentere den.

Jeg er selv mot forbundsforeslåtte endringer angående øverste to divisjoner. Men jeg er også dypt skeptisk til endringer som det nevnte, det være seg forbundsforslaget som det nå hastverksvedtatte fra klubbhold. (Jeg har ikke satt meg inn i alle detaljer, men tendensen er jo klar.) En innsender på et annet forum enn dette og som holder med en annen klubb, satte imidlertid et søkelys på et interessant forhold. Det handler om muligheten for nye klubber til å komme opp nedenfra, noe jeg selv på forhånd har tenkt, som tangert i innlegget ovenfor, har vært et positivt aspekt ved et ikke for spisset system under de to øverste divisjoner. Nå blir den veien mer vrien for en klubb som skulle lykkes med å få fram et helt lag. Innsenderen som hadde snakket med noen klubbildsjeler i hans lokale omgivelser, kunne berette om sterkt svekket glød blant disse. Det er i tilfelle meget betenkelig også slikt som kan bremse tilgangen på det større talent som vokser i fra øvrige talenter som disse øvrige mer blir slike som lagbygging lokalt blant mulig oppkommende lag vil kunne bygge på.

Dvs dette kan komme til å handle om et knekket engasjement blant lokale ildssjeler som er næret av drømmen om at deres klubb skal komme et stykke opp i seriesystemet. Noe som samtidig bidrar til å bringe til opphør noe av den virksomhet som skaper den aller første utvikling blant enkelte svært unge større talenter som så senere kan videreføres av en toppklubb. Høyst betenkelig!

Endringen: Har erstattet ordet "nedenfor" med "ovenfor".

Forfatter:  eple [ 28 Feb 2016, 19:12 ]
Innleggets emne:  Re: Holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotball

Han er redd for at med kun 1 avd i 2. div, så vil utviklingen av talenter flyttes ned til nivå 4. Dette er han veldig kritisk til, og tviler på at vil gagne norsk toppfotball på sikt, som jo må være meningen med omleggingen.

Forfatter:  1980 [ 28 Feb 2016, 21:38 ]
Innleggets emne:  Re: Holdning til foreslåtte endringer i norsk seriefotball

La inn et spørsmål til BP her inne.
Har vi sovet i timen her, m.t.p. de forslagene som allerede lå på bordet?
Kunne man gjort mer for å forhindre det, dersom det er hele klubbens holdning at dette er uklokt m.t.p. talentutvikling?

Side 1 av 1 Tidssone UTC + 1 time [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/